Disclaimer

Disclaimer 2020

Raadpleeg bij klachten altijd eerst uw arts.
De informatie op deze site is geen vervanging voor reguliere adviezen en/of medicatie.
De informatie is slechts een impressie van alternatieve methodes en of producten die aanvullende gezondheidsaspecten en/of mogelijkheden bespreekbaar
kunnen maken . Of een onderdeel van (uw) holistisch onderzoek zouden kunnen vormen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar: De personal care formule, maker van producten onder de naam SKINFOODS zowel als De Personal Care formule.

U: de gebruiker (bezoeker) van de website en afnemer van SKINFOODS- en of De Personalcare formule producten .

Content: alle in deze website aanwezige inhoud.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina en website die u thans bekijkt. Door de pagina, website  te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door De personal care formule met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Echter de Personal Care formule aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.depersonalcareformule.nl en de nieuwsbrieven, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegeven informatie.

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie noch adviezen,  informatie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts.

De personal care formule is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming voor gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan De personal care formule te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met De personal care formule opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die deze disclaimer heeft opgesteld.

De personal care formule en Nunc Ius behouden alle rechten voor.

Over welzijn en -voelen