Over mij

Mijn persoonlijke mens kwaliteiten zijn mijn analytisch vermogen, fijngevoeligheid, ruimdenkendheid, doelgerichtheid en creativiteit.
Mijn analytisch vermogen en achtergrond leiden tot een kordate resultaatgerichte werkwijze.

Als coach, counselor, gesprekspartner is het doel van bijvoorbeeld een intervisie, samen de weg te vinden om jouw eigen hulpbronnen aan te spreken naar een jouw wenselijke situatie.

We maken hiervoor samen een plan.
Ik heb daartoe een ruim gevulde gereedschapskist ter beschikking,
waaruit we de middelen op maat samenstellen om jouw doelen te bereiken.

Mijn levensvreugde haal ik uit datgene waarvan ik een gevoel krijg dat ik een steentje bij kan dragen aan het welzijn van mens, dier en natuur.

Elk bekrachtigd individu op zich zal leiden tot een uiteindelijk sterker gebalanceerde liefdevolle samenleving.

Mijns inziens leidt het bekrachtigen van het individu tot vergroting van diens inzicht en mogelijkheden tot het bereiken van zelfredzaamheid en geluk.

Dit heb ik eveneens in de praktijk ervaren bij mijn vrijwilligers werk bij OPwaarts. Een traject vanuit de gemeente Amsterdam opgezet om nieuwe Nederlanders op weg te helpen hun krachtbronnen aan te boren in de weg naar zelfstandigheid.