theorie van de ademhaling

Onze ademhaling:
Dit You Tube filmpje geeft mooi de ademhaling met factoren weer:


Een paar wetenschappelijke feiten:

  • Diepe ademhaling (longventilatie) is schadelijk, want daardoor wordt koolzuurgas (CO₂) bovenmatig uitgescheiden en ontstaat er een tekort aan koolzuur in het lichaam.
  • Diepe ademhaling verandert het zuur-base evenwicht (pH) in het lichaam. Om deze verstoring te compenseren wordt de activiteit van enzymen en vitaminen in het lichaam veranderd. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstoring van de stofwisseling. Dat laatste veroorzaakt onder andere allergie, neiging tot verkoudheid en daling van de weerstand.
  • Om zich tegen bovenmatige uitscheiding van CO₂ te beschermen vernauwt ons lichaam de uitstromingskanalen van CO₂ ( de bloedvaten worden vernauwd, de neus raakt verstopt, de bronchiën worden vernauwd), gladde spieren van darmen en galwegen verkrampen etc. Er ontwikkeld zich sclerose van bloedvaten en weefsels.
  • Een tekort aan koolzuur versterkt de binding tussen hemoglobine en zuurstof, zodat de zuurstof slecht kan vrijkomen om bij onze cellen terecht te komen.
  • Hoe dieper de ademhaling is, des te minder zuurstof komt er in de cellen van onze hersenen, ons hart en onze nieren.
  • Een tekort aan zuurstof in de hersenen, dat door de diepe ademhaling wordt veroorzaakt, wordt nog eens versterkt doordat ook de bronchiën en bloedvaten vernauwen, Hoe meer de mens ademhaalt, des te meer men een gebrek aan lucht voelt en des te meer hij gaar ademhalen.
    Er ontstaat een vicieuze cirkel en die ziekten die met de diepe ademhaling gepaard gaan krijgen een chronisch karakter.
  • Door vermindering van de ademhaling tot de norm worden de negatieve gevolgen van diepe ademhaling voorkomen en ziekten verdwijnen.

Hoe kan ik mijn ademhaling verbeteren?