Wat is Reiki

Wat is Reiki:

Reiki is een moderne versie van een oude heilzame-ambacht, welke de kern aanwezige energie van het lichaam zelf aanspreek om zichzelf te “helen”  Deze wordt geactiveerd door de Universele Levensenergie.
Heling van een lichaam kan plaatsvinden op verschillende niveau’s, zoals op lichamelijk oftewel fysiek en vooral ook op emotioneel en spiritueel vlak.

Reiki is een Japans woord ;             Rei Ki:

Rei       = Universeel, Straal, bundel, spiritueel bewustzijn
Ki         = Levens-Kracht, energie, welke door het universum stroomt en verbindt.
Ki, Chi in het Chineese, Prana in Sanskrit and Ti or Ki in Hawaiian.
Ki, is overal in en om ons heen en kan gekanaliseerd worden door de juiste focus.

Achtergrond:
Het menselijk lichaam heeft bij geboorte van nature de blauwprint tot zelfgenezing en de beschikking tot Universele Levensenergie.
Het is door tijd, hechting en onze ‘belevingen’ dat dit vermogen verzwakt kan raken en de ontvankelijkheid voor deze energie wordt vermindert door blokkades.

Een Reiki behandeling:
Een Reiki behandeling voelt aan als een weldadig en ontspannende “straling” die door en om het lichaam heen stroomt.
Reiki, behandeld de gehele persoon; het lichaam, de emoties, de geest (gedachtewereld) en de spirituele kant . Het brengt heilzame effecten tot stand , ontspanning, veilige- en vredige gevoelens van welzijn inbegrepen .
Er zijn ook wonderbaarlijke effecten bekend.
Reiki is een eenvoudige, natuurlijke en veilige methode van spirituele heling en zelf verbetering, waar iedereen gebruik van kan maken.

Gedurende een Reiki behandeling, wordt energie doorgegeven via de  Reiki beoefenaar of master naar de persoon, de plant of het dier, welke een behandeling wenst.

Deze energie is niet afkomstig van de behandelaar, deze functioneert als een kanaal voor het doorgeven van energie .

Een  behandeling vind fysiek plaats door handoplegging in zittende of liggende houding van de te behandelen persoon (met gewoon de kleding aan). Ook kan een behandeling eventueel plaatsvinden op afstand, met behulp van een bepaalde techniek.

De tijdsduur van een fysieke behandeling kan variëren van minimaal 20 minuten tot gemiddeld een uur.

De Reiki beoefenaar:
Een Reiki behandelaar of beoefenaar heeft een specifieke afstemming of serie van afstemmingen gehad, welke zijn of haar energie systeem hebben geopend voor het ontvangen , kanaliseren en doorgeven van de energie stroom of te wel universele Levens Energie.
Een Reiki master heeft het hoogste niveau van het potentiële openen van het kanaal ontvangen, welke een persoon op het fysieke vlak kan ontvangen.
Een Reiki Master heeft eveneens de bevoegdheid en het vermogen om afstemmingen door te geven aan anderen, welke hierdoor zelf een kanaal kunnen worden.

Wat is Reiki Niet:
Reiki vervangt geen reguliere arts of artsen behandeling!
Reiki zelf is geen genezing, genezen (of acceptatie) doe je zelf
( bijvoorbeeld met behulp van reguliere of alternatieve geneeskunst)
Reiki is niet schadelijk.
Het doet niet ter zake of de te behandelen persoon al dan niet gelooft dat er een subtiele energie zoals bij Reiki bestaat, wel is het belangrijk dat de persoon eenvoudigweg verbetering in de situatie wenst.
Soms kan de genezing , heling niet in de vorm zijn zoals we verwachten of wensen, echter Reiki doet het werk, niet onze wensen.