Hoe verbeteren ademhaling

Er verschillende wereldwijde methodieken bekend om de ademhaling te verbeteren, gebaseerd op het verlagen van de diepte van het ademvolume.
Met als resultaat een verbetering in transport van zuurstof naar de cellen en weefsels.
Meer weten over hoe ik mijn gezondheid en ademhaling kan verbeteren?

De B-mind en de Buteyko-methode, zijn twee methodes gebaseerd op dit principe.
* De Buteyko-methode heeft veelvuldig wetenschappelijk zijn effecten bewezen en is inmiddels erkend in Engeland en Australië, naast Rusland *, waar Dr Buteyko zijn ziekenhuis gevestigd was en waar hij zijn methode praktiseerde. (meer over Dr. Buteyko)
Nog steeds vinden er aanvullende onderzoeken plaats gebaseerd op de Buteyko-methode plaats, met name in Engeland en Australië.
* De B-mind methode is ontwikkeld door Jerome Wehrens, deze methode is tevens gebaseerd op de kennis en methodieken van Dr Buteyko.

Het principe:
Beide methodes omvatten ademoefeningen en diverse trainingen met als doel het normaliseren van het ademvolume.      
Ze werken volgens de principes van het Bohr-effect, welke erkend worden binnen de reguliere geneeskunde. Dit verklaart waarom een diepe ademhaling de zuurstofvoorziening van onze weefsels niet verbetert, maar juist verslechtert.
Naarmate je de training toepast, wordt de stofwisseling geleidelijk aan genormaliseerd en de immuniteit versterkt.
Het lichaam reinigt tijdens dit proces en vervolgens treedt blijvende verbetering of zelfs volledig herstel op van de onderliggende oorzaak van de symptomen (de eigenlijke ziekte).

Door het geleidelijk verminderen van de diepte van de ademhaling door ontspanning van het middenrif bij toepassing van de Buteyko-methode , ontstaat een gevoel van een licht tekort aan lucht .
Dit gevoel moet tijdens de training voortdurend bewaakt worden, in die mate dat het comfortabel blijft aanvoelen.
Ontspanning is de belangrijkste factor, want zodra je de ademhaling begint te forceren, heeft oefenen geen zin.
Bij het trainen van de Bmind-methode bouwt men onder andere stapsgewijs aan een langere tijdspanne met gelijke momenten van inademing, uitademing en pauze . Zo werkt men bijvoorbeeld van 5-5-5, naar 20-20-20.
Het ademproces wordt daarnaast bij voorkeur ondersteund door onder andere het openen en sluiten van een armbeweging en een neerwaartse lichaamsbeweging.

Het succes van beide methodes is afhankelijk van de inzet van de patiënt.  Volledig herstel wordt dan ook alleen bereikt als de patiënt de methode goed en met vaste regelmaat beoefent. 

Bij de Buteyko -methode, wordt het ademvolume gemeten in de vorm van de Controle Pauze (CP) als maat voor de kwaliteit van de ademhaling naast de voortgang van de training.
Bij de Bmind-methode wordt de grootte van de stappen van ademcycli (inademing, uitademing, pauze) in de tijd als voortgang van de training gemeten.

De Buteyko-methode is wetenschappelijk erkent:  
Het is een zachte systematische methode; (eenvoudig, maar niet makkelijk) die bestaat uit een ademtraining die de gezondheid verhoogt en de ademhaling normaliseert.
Deze methode staat er inmiddels met name (wetenschappelijk, theoretisch en praktisch* ) om bekend elke vorm van Astma en Astma verwante aandoeningen te kunnen verlichten en zelfs genezen.
Het is een natuurlijke geneeswijze die zonder medicijnen binnen enkele minuten benauwdheidsaanvallen bij bronchiale astma, een verstopte neus, hoestbuien en allergische verschijnselen kan opheffen.
Bovendien zorgt deze ervoor dat deze symptomen vervolgens uitblijven.
Er vindt een geleidelijke normalisering van de stofwisselingen en versterking van de immuniteit plaats, waardoor ziekte verdwijnt (stabiele remissie).
Meer over Dr Buteyko lezen

*De Buteyko methode is in Rusland door het Ministerie van Volksgezondheid erkend.
The Britisch Guideline on the Management of Asthma 2008′ rangschikt de klinische onderzoeken naar de Buteyko-methode met een ‘B’ classificatie; dit betekent dat hoog deugdelijke ondersteunende klinische onderzoeken beschikbaar zijn.
Geen enkele andere complementaire therapie heeft zo een dergelijke bevestiging voor de behandeling van astma. Naast Rusland wordt de methode inmiddels in Engeland en Australië erkend en tevens vergoed door de zorgverzekeraar.